Termeni și condiții

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – GDPR

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu aplicabilitate directă în UE, care abroga Directiva 95/46/CE. Reglementările normative sunt consacrate sub denumirea de GDPR (General Data Protection Regulation) și prezintă o importanță semnificativă. GDPR se aplică în cazul oricarei informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizata“), o persoana fizică identificabilă fiind o persoană care poate fi identificată prin referire la un element (nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Operatorul este entitatea care prelucrează datele, împuternicitul este o terță parte care prelucrează, pe seama și la instrucțiunile operatorului, datele personale.

Datele colectate de site-ul respectedu.ro sunt utilizate strict în scopul onorării comenzilor către cumpărători.

ANPC | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Pentru informații suplimentare vă invităm să navigați pe pagina Autorității Naționale a Protecției Consumatorilor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

În cazul în care aveti nelămuriri sau întrebări, vă stăm la dispoziție prin intermediul metodelor de contact de pe site.

Protecția datelor cu caracter personal

Informațiile personale puse la dispozitie prin intermediul site-ului www.respectedu.ro  pentru a putea primi sau utiliza unele servicii de pe acesta sunt protejate în condițiile legii 677/2001. Prin completarea formularelor de inregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre in baza de date www.respectedu.ro și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoţii, concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfășurate de către www.respectedu.ro, de partenerii sai și proprietarul site-ului.

La solicitarea explicită a utilizatorului, adresată la …………………, proprietarul site-ului se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal șl ibera circulație a acestor date.

respectedu.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părti, daca aceasta nu se află între partenerii agreati în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

respectedu.ro nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau orice altă formă de infracțiune informațională și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor de pe site-ul www.respectedu.ro.

respectedu.ro nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie initiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site- ului www.respectedu.ro sau pe unul dintre site-urile care pot fi accesate prin intermediul site-ului www.respectedu.ro.